ΤΟΜΟΣ Γ: Mεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οικογένειες, 1900-1940
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2004
Γλώσσα: Ελληνικά
Σελίδες: 624
Σχήμα/Διαστάσεις: 21 x 28
Κωδικός: ΙΤΕ Γ
ISBN: 960-86752-7-8
Τιμή: € 65.00

Το έργο προήλθε από τη συνεργασία του Δρος Ευάγγελου Χεκίμογλου και της Ευφροσύνης Ρούπα, Μ.Α., ειδικής σε θέματα εφαρμοσμένων τεχνών. Στηρίχθηκε σε δεκάδες προσωπικές συνεντεύξεις με απογόνους επιχειρηματιών καθώς και σε έρευνα δημοσιευμένων αποτελεσμάτων εταιρικών χρήσεων.
Ο τόμος περιλαμβάνει: (α) την ανασκόπηση της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1900-1940 βάσει των ευρημάτων της έρευνας και (β) αναλυτικά λήμματα για επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οικογένειες, από τις σημαντικότερες της συγκεκριμένης περιόδου.
Σκοπός των συγγραφέων ήταν να ερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους δημιουργήθηκε επιχειρηματική δράση σε μία πόλη με σημαντικά οικονομικά εμπόδια, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνης. Εκτός από τις πολεμικές περιπέτειες, η Θεσσαλονίκη υπέστη εκτεταμένες πληθυσμιακές και δημογραφικές αλλαγές που ανατάραξαν τα επιχειρηματικά δεδομένα της.

Στην περίοδο αυτήν η επιτυχία στην επιχειρηματικότητα αποτελεί περισσότερο αποτέλεσμα οικογενειακών συνδυασμών και αναβίωσης τοπικών δικτύων και λιγότερο προϊόν του συνδυασμού κεφαλαίου και εργασίας. Οι επιχειρηματικές σχέσεις αρθρώνονται στη βάση της κοινής καταγωγής και των οικογενειακών δεσμών έτσι, ώστε η οικονομική πραγματικότητα αναπαράγει μάλλον συνήθειες της περιοχής προέλευσης των επιχειρηματιών, παρά την κατεστημένη νοοτροπία της οθωμανικής Θεσσαλονίκης, που σταδιακά εξαλείφεται.

Η σύγκριση των περιπτώσεων που εξετάζονται αναλυτικά δείχνει ότι η αναπαραγωγή της τάξης των επιχειρηματιών είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιγαμίας μεταξύ οικογενειών που ελέγχουν τοπικά δίκτυα ή προέρχονται από αυτά, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προσπορισμού ωφελημάτων από το δημοσιονομικό τομέα.