Αφιέρωμα στα χίλια πρόσωπα της παλιάς παραλίας. Ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό οδοιπορικό από το τεύχος 52 του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ που μόλις κυκλοφόρησε

Γράφουν:

Γιώργος Αναστασιάδης
Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Άρις Γεωργίου
Χρίστος Ζαφείρης