Η λεωφόρος Χαμιντιέ, σημερινή οδός Εθνικής Αμύνης. (ΚΙΘ)