Βίκη Παπαδημητριου

Γενική Διεύθυνση

director@peebe.gr

Κώστας Μπλιάτκας

Διεύθυνση Σύνταξης Περιοδικού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ

thesspolis.dir@peebe.gr

 

Αγγελική Ζουμπούλη

Υποστήριξη Επικοινωνίας/Δράσεων

communication@peebe.gr

Ανθή Καλταπανίδου

Συνδρομές – Οικονομική/Γραμματειακή Υποστήριξη

info@peebe.gr