Νέοι Δημιουργοί

/Νέοι Δημιουργοί

Η Πολιτιστική Εταιρεία στην προσπάθειά της να αναδείξει το έργο των νέων δημιουργών από το χώρο του πολιτισμού διαμόρφωσε μία ηλεκτρονική σκηνή. Στη σκηνή αυτή θα εναλλάσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιόλογοι νέοι άνθρωποι του πολιτισμού.

Πάρις Καραγιαννόπουλος

07/12/2018|

Γιάννης Θεοδωρίδης

20/11/2018|

Γιάννης Παπαϊωάννου

12/10/2018|

Δήμητρα Δοξάκη

05/10/2018|

Παρασκευάς Θεοδωράκης

17/09/2018|