Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μανόλη Ανδρόνικου 6 54621, Θεσσαλονίκη