Μια περιήγηση σε δύο αιώνες ελληνικής ιστορίας μέσα από επιστολές και φακέλους αλληλογραφίας.

Μια μοναδική έκθεση για τον φιλοτελισμό και όχι μόνο, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

panel-18-eisagogiWEB (003)