Η ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Με την διάλεξη  του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη και θέμα «Διαφωτισμός, Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός» ολοκληρώθηκε  το Σάββατο 02/3/2019 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ο δεύτερος κύκλος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας. Ακολούθησε διάλογος.

O Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Harvard, Ομότιμος Kαθηγητής Πολιτικής Eπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

52993328_418979418855483_3669618197981560832_n

Τα βιβλία του περιλαμβάνουν μεταξύ πολλών άλλων τα εξής:

Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996)˙ Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα. Δεύτερη έκδοση (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004)˙ Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεύτερη έκδοση (Αθήνα: Πορεία, 2000)˙ Νεότερη Πολιτική Θεωρία. Θεωρίες της ελευθερίας, Έκτη έκδοση (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016)˙ Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Έκτη έκδοση (Αθήνα: Πορεία, 2007)˙ Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία. Από την πολιτική σκέψη στην πολιτική πράξη (Αθήνα: Πορεία, 1992)˙ Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2013)˙ John Locke, Δεύτερη Πραγματεία περί Κυβερνήσεως, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Π. M. Κιτρομηλίδη. Τρίτη έκδοση (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018)˙ Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τομ. A΄–E΄, γενική επιμέλεια Π. M. Kιτρομηλίδη (Aθήνα: Bουλή των Eλλήνων, 2000-2002).

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο των μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος και είναι συνδιοργάνωση της Πολιτιστικής Εταιρείας και του Δικτύου Navarino.

Με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού