18-21 Οκτωβρίου
Αίθουσας “Μαρκετάκη” & “Λιάππα” Αποθήκη Δ’ – Λιμάνι