Κώστας Μπλιάτκας

Γενικός Διευθυντής
gdirector@peebe.gr

Σοφία Καρακώστα

Γραμματεία Σύνταξης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ
pr@peebe.gr

Ανθή Καλταπανίδου

Γραμματειακή Υποστήριξη
info@peebe.gr